Ons team

Bestuur

Zit je met een vraag? Dit is ons bestuur!

Ronny Coolen – Voorzitter

Rob Declerck – Bestuurslid

Kristof Heyndels – Bestuurslid

Lennert Geebelen – Bestuurslid

Vaste vrijwilligers

Een woordje van dank…

Er zijn ook heel wat vrienden en kennissen die zich ergens onderweg hebben ingezet voor Rondgezang. Ze hielpen met het verwerken van teksten, ze ondersteunden ons logistiek tijdens een cantus, ze dachten met ons mee… Dit is de plek waarop we hen nogmaals expliciet willen bedanken.

Bedankt!

Wil je meer weten over wie we zijn? Kijk dan ook hier even: